W sprawie:
zmiany Uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pacujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, prowadzonych przez

Data uchwały:
2020-09-14

Numer uchwały:
XXIII-135/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego