W sprawie:
wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego

Data uchwały:
2020-10-22

Numer uchwały:
XXIV-146/2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia