Numer sprawy:
WU.6730.419.2020

Data założenia:
2021-04-19

Temat:
Obwieszczenie ws. wydanej Decyzji Burmistrza Wołomina Nr 90 /WZ/2021
o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną na terenie działki ew. nr 131/3 obr. 01 Czarna, gmina Wołomin.


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: