W sprawie:
zmiany uchwały budżetowj na rok 2021

Data uchwały:
2021-09-20

Numer uchwały:
XXXVIII-122/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiazuje w roku budżetowym 2021