Zarządzenie Nr 141/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Ignacego Skorupki w Ossowie