W sprawie:


Data uchwały:
2022-07-01

Numer uchwały:
LII-97/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od daty publikacji w Dziennku Urzędowym Województwa Mazowieckiego