W sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.

Data uchwały:
2022-07-01

Numer uchwały:
LII-98/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia