W sprawie:
wyrażenia zgody na najem nieruchomości

Data uchwały:
2022-07-01

Numer uchwały:
LII-100/2022

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia