W sprawie:
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebieu

Data uchwały:
2023-01-25

Numer uchwały:
LXI-28/2023

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia