Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina
w Starym Grabiu
05 - 200 Stare Grabie, ul. Cichorackiej 8
NIP 125 11 30 410
Regon 016982284
 
dyrektor - Justyna Żylińska
tel. 22 7877288