Wyszukiwanie kart w Wykazie:

 

Karta typu A:

  - Wnioski o wydanie decyzji
  - Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
  - Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu B:

  - Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne


Karta typu C:

  - Projekty: polityk, strategii, planów lub programów 

Karta typu D:

  - Polityki, strategie, plany lub programy


Karta typu E:

  - Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  - Analizy porealizacyjne
  - Przeglądy ekologiczne
  - Raporty o bezpieczeństwie
  - Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
  - Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
  - Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karta typu F:

  - Prognozy oddziaływania na środowisko
  - Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
  - Opracowania ekofizjograficzne
  - Rejestry substancji niebezpiecznych
  - Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
  - Rejestry poważnych awarii

Karta typu G:

  - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska


Karta typu H:

  - Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia 


Karta typu I:

  - Inne dokumenty