W sprawie:
w sprawie zmian w Statucie Gminy Wołomin

Data uchwały:
2011-02-02

Numer uchwały:
III-4/2011

Podjęta przez:
Rada Miejska w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego