W sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr VI-45/1995 z dnia 25 maja 1995 roku dotyczącej przystąpienia do Związku Miast Polskich.

Data uchwały:
2011-02-02

Numer uchwały:
III-10/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia