W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXXIII-126/09 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 listopada 2009 roku

Data uchwały:
2011-02-02

Numer uchwały:
III-12/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego