W sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Przedszkolak rusza w świat", w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.5/2010, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Data uchwały:
2011-02-02

Numer uchwały:
III-13/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjecia