W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011

Data uchwały:
2011-03-24

Numer uchwały:
IV-16/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego