W sprawie:
zabezpieczenia 15% wkładu własnego dla projektu pn."Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne -.......

Data uchwały:
2011-05-23

Numer uchwały:
V-39/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjecia