W sprawie:
utworzenia samorządowej instytucji kultury - "Parku Kulturowego - Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"

Data uchwały:
2011-05-23

Numer uchwały:
V-45/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.