GRAŻYNA  WIĘCH - Odwołana z funkcji Sołtysa Ossowa przed upływem 

                                              kadencji przez Zebranie Wiejskiej w dniu 10 września 2013 roku

 

 

JANINA KACPRZAK -  Wybrana do pełnienia funkcji Sołtysa wsi Ossów

                                                                    w dniu 5 grudnia 2013 roku