1. Michał Wojtkowski - Przewodniczący Rady Osiedla

2. Mariusz Żokowski - Zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla

3. Barbara Wyszyńska

4. Stanisława Kuc

5. Aleksander Skarżyński

6.Teresa Firtak

7. Dariusz  Sudak

8. Jadwiga Młynarska

9. Józef Porzeziński

10. Janina Zubkowicz

11. Maria Grzegorzewska

12. Gerard  Dziekoń

13. Danuta Dużyńska

14. Andrzej  Matusiak

15. Jan Pisowocki