W sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2010 rok

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-50/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia