W sprawie:
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-52/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia