W sprawie:
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-58/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia