W sprawie:
wyznaczenia inkasentów oraz określenia stawek procentowych wynagrodzenia inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Wołomin

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-59/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego