W sprawie:
nadania nazwy skwerowi w Wołominie - "Skwer im. Bohdana Wodiczki"

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI-62/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego