W sprawie:
zmiany uchwały Nr VI-73/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 czerwca 2011 r.

Data uchwały:
2011-08-31

Numer uchwały:
VII-90/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego