W sprawie:
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin

Data uchwały:
2011-10-14

Numer uchwały:
VIII-95/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia