W sprawie:
wyboru ławników do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie

Data uchwały:
2011-10-28

Numer uchwały:
IX-100/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia