W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
X-115/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzedowym Województwa Mazowieckiego z mocą od 1 stycznia 2012 r.