W sprawie:
nadania nazw ulic w miejscowości Majdan - ul. Rubinowa i ul. Majowa

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
X-118/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego