W sprawie:
odmowy zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 14 października 2011 roku Nr VIII-95/2011 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin

Data uchwały:
2011-11-30

Numer uchwały:
X-125/2011

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia