W sprawie:
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Wołomin w roku budżetowym 2013 środkó stanowiących fundusz sołecki

Data uchwały:
2012-01-27

Numer uchwały:
XII-1/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia