W sprawie:
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołominie na 2012 rok

Data uchwały:
2012-01-27

Numer uchwały:
XII-10/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i obowiązuje w 2012 roku