W sprawie:
wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Data uchwały:
2012-02-24

Numer uchwały:
XIII-16/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia