W sprawie:
nadania nazw ulic w miejscowości Lipinki

Data uchwały:
2012-03-28

Numer uchwały:
XIV-21/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego