W sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-262/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne-cmentarz we wsi Nowe Grabie

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-29/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia