W sprawie:
uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-36/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego