W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na 2012 rok

Data uchwały:
2012-04-25

Numer uchwały:
XV-41/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego