W sprawie:
zlecenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizacji zadania pracy z rodziną

Data uchwały:
2012-05-31

Numer uchwały:
XVI-46/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia