W sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2011 rok.

Data uchwały:
2012-06-27

Numer uchwały:
XVII-49/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia