W sprawie:
nadania nazwy rondu w Wołominie

Data uchwały:
2012-06-27

Numer uchwały:
XVII-62/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego