W sprawie:
sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XV-28/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dn. 25.04.2012 r. dot przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Strefa usługowo-produkcyjna ....."

Data uchwały:
2012-09-19

Numer uchwały:
XIX-81/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia