W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: 1 Maja, Legionów i Oleńki w Wołominie

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXI-111/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia