W sprawie:
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXI-115/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego