W sprawie:
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

Data uchwały:
2012-11-28

Numer uchwały:
XXI-116/2012

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego