W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2013-2032

Data uchwały:
2013-01-23

Numer uchwały:
XXIII-2/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjecia