W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie miedzy ulicami Armii Krajowej i Wileńską

Data uchwały:
2013-01-23

Numer uchwały:
XXIII-7/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia