W sprawie:
wyposażenia samorządowej instytucji kultury "Park Kulturowy - Ossów- Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" w środki majątkowe

Data uchwały:
2013-01-23

Numer uchwały:
XXIII-15/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia