W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2013-20132

Data uchwały:
2013-04-24

Numer uchwały:
XXVII-44/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia