W sprawie:
powołania komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisu mienia komunalnego

Data uchwały:
2013-04-24

Numer uchwały:
XXVII-50/2013

Podjęta przez:
Radę Miejską w Wołominie

Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia